Ekologia i energooszczędność budynku w coraz większym stopniu jest wynikiem świadomego wyboru użytkowników i właścicieli różnego rodzaju budynków. Logiczną kontynuacją trendów i postępu technologicznego w zakresie budownictwa nisko energetycznego jest dom pasywny. Coraz większy nacisk kładziony jest na rozwój i propagowanie koncepcji, dzięki którym energochłonność budynków jest bardzo mała.


Dom pasywny jest budynkiem o bardzo niskim…

Dom pasywny jest budynkiem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła. Są to mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji. Ekonomiczne korzystanie z tych źródeł sprawia, że budynek nie potrzebuje autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania. Domy pasywne mogą zostać wzniesione w dowolnej technologii, z materiałów stosowanych przy realizacji inwestycji tradycyjnych. Ważne są projekt, zwarta struktura budynku, jego lokalizacja, ukierunkowanie względem stron świata, grubość przegród zewnętrznych, parametry izolacyjne wykorzystywanych materiałów.

Najtańszym sposobem otrzymania budynku pasywnego jest…

dom pasywny

Foto: futureblog.pl

Najtańszym sposobem otrzymania budynku pasywnego jest wdrożenie odpowiednich procedur już na etapie projektowym nowo budowanego domu.